AKCJA SPOŁECZNA

Netia zmodernizuje sieć na Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornej

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netii do nieruchomości i budynku w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 20, w celu zapewnienia świadczenia tam usług telekomunikacyjnych. Budynkiem zarządza wspólnota mieszkańców.

Netia ma tam już sieć miedzianą i planuje wykonać nową światłowodową instalację telekomunikacyjną budynku, nie rezygnując przy tym z należącej do niego starej infrastruktury. W jej ocenie chodzi więc o modernizację istniejącej w budynku sieci przez dodanie do sieci miedzianej sieci światłowodowej, która również będzie wykorzystywała istniejące już w budynku elementy pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Po dokonanej modernizacji instalacja telekomunikacyjna budynku ma składać się zatem z sieci miedzianej, światłowodowej oraz infrastruktury pasywnej.

Netia zaczęła rozmowy ze wspólnotą w sprawie tej inwestycji we wrześniu 2017 r. Ze względu na niezawarcie umowy o dostępie, operator w styczniu 2018 r. skierował sprawę do UKE, by poprzez odpowiednią decyzję umożliwił mu wykonanie światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.

UKE przychylił się do wniosku Netii i i stwierdził, że operator nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych w budynku, albowiem te istniejące w nim, nawet jeśli są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych. A usługi w budynku świadczą też UPC i Orange.

Zgodnie z projektem decyzji Netia jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  2. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego - w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.