REKLAMA

Netia znowu bez dywidendy

Wczoraj wieczorem zarząd Netii poinformował, iż będzie rekomendował przeznaczenie zysków za 2019 r. (29 mln zł) na kapitał zapasowy spółki. Dzisiaj rekomendacja ta zyskała pozytywne opinię rady nadzorczej. Decyzję podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy, ale przewagę na nim ma Grupa Cyfrowego Polsatu, która forsuje decyzję o niewypłacaniu dywidendy przez spółkę zależną, co zdaje się czynić sprawę przesądzoną.

Od czasu przejęcia kontroli przez Grupę Cyfrowego Polsatu tj. od 2018 r. Netia nie wypłacała dywidendy. Wcześniej przez cztery lata spółka wypłacała zyski – w ciągu czterech lat przeszło 600 mln zł – dzięki czemu poprzedni główny akcjonariusz, którym był Zbigniew Jakubas, zanotował zyski na inwestycji w akcje operatora.

Do wypłaty dywidendy powrócił natomiast Cyfrowy Polsat, który wypłacił prawie 600 mln w ub.r. i planuje podobna kwotę z zysków za 2019 r.