Netskope: aplikacje Google głównymi kanałami dostarczania malware w sektorze detalicznym

Choć Microsoft OneDrive jest zarówno najpowszechniej używaną aplikacją, jak i najpopularniejszą aplikacją do pobierania malware, to aplikacje Google są głównym kanałem rozpowszechniania złośliwego oprogramowania w handlu detalicznym, ostrzega Netskope w raporcie dotyczącym sektora handlu detalicznego „Threat Labs Report — RETAIL 2023”.

Google Drive i Google Gmail znalazły się na dwóch pierwszych miejscach pod względem dostarczania złośliwego oprogramowania w handlu detalicznym. Celem cyberprzestępców jest kradzież: informacji związanych z bankowością, danych uwierzytelniających, danych osobowych i informacji o kartach kredytowych.

Podstawowym mechanizmem ataku są trojany, które nakłaniają użytkowników handlu detalicznego do pobrania innych nośników złośliwego oprogramowania.

Średnio korzystanie z aplikacji WhatsApp w handlu detalicznym jest trzy razy bardziej popularne niż w innych branżach, ustępując jedynie OneDrive zarówno pod względem wysyłania, jak i pobierania. Netskope ostrzega, że stanowi to poważne zagrożenie nie tylko dlatego, że WhatsApp jest powszechnym kanałem dostarczania złośliwych treści, takich jak malware lub treści phishingowe, ale także dlatego, że wyniki te sugerują, że sektor detaliczny używa prywatnego komunikatora internetowego jako narzędzia do współpracy w przedsiębiorstwie, zwiększając ryzyko kradzieży danych lub ich ujawnienia, wiadomość WhatsApp można bowiem łatwo przesłać dalej.

Podczas gdy częstotliwość dostarczania malware w chmurze w handlu detalicznym zasadniczo podąża za trendem obserwowanym w innych branżach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, okresy szczytowe (takie jak kwiecień, maj i czerwiec tego roku) wykazały stosunkowo dużą liczbę złośliwego oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem aplikacji w chmurze w handlu detalicznym. W kwietniu 70 proc. złośliwego oprogramowania dostarczonego do handlu detalicznego pochodziło z aplikacji działających w chmurze – o 10 proc. więcej niż w innych branżach.

Z raportu Netskope wynika, że Google Drive, Google Gmail i WhatsApp znajdują się w pierwszej piątce najpopularniejszych pobieranych aplikacji w handlu detalicznym, i wszystkie trzy są znacznie bardziej popularne niż w innych branżach.