Networks poprawia efektywność

Aktualizacja 12.10 14:21

Jak wyjaśnili nam przedstawiciele spółki, źródłem ubiegłorocznych przychodów spoza grupy kapitałowej były „usług[i] w projektach z obszaru wdrażania i utrzymania sieci GSM-R realizowanych dla PKP PLK i dostawców sprzętu oraz consulting na zagranicznych rynkach telekomunikacyjnych”. Dodają również, że niedawno Networks zdobyło kolejne zlecenie od PKP PLK na utrzymanie i pomiary w latach 2017-2020 części infrastruktury sieci GSM-R. Spółka zaproponowała kolejowej grupie 2,6 mln zł brutto za realizację tego zlecenia.

Networks – firma utrzymaniowa należąca w równych częściach do Orange Polska i T-Mobile Polska – opublikowała wyniki finansowe za 2016 r. W tym czasie spółka zanotowała 210,3 mln zł przychodu, 7 mln złotych zysku operacyjnego oraz 5,6 mln zł zysku netto. Wartości te były odpowiednio: niższe o 1,6 proc., wyższe o 34 proc. i wyższe o 39 proc.

Wartość przychodów Networks jest wypadkową wolumenu zleceń, jakie w danym roku mają dla spółki właściciele, oraz ich stałej presji na spadek kosztów usług Networks. W ubiegłym roku wielkość zleceń nie zmieniała się znacząco, a spółce udało się zwiększyć efektywność operacyjną i finansową.

Oszczędności poczyniono głównie w kategorii „Usługi obce”. Na niezmienionym poziomie pozostają koszty pracy, które wyniosły w Networks ok 113,5 mln zł.

Ciekawostką jest fakt, że – jak można sądzić ze sprawozdania – w 2016 r. Networks po raz pierwszy wygenerowało przychód z innych źródeł, niż właściciele. Niewielkie wprawdzie, bo o wartości ok. 1 mln zł (czyli 0,4 proc. całości przychodów).

W bieżącym juz roku w nastąpiły zmiany w radzie nadzorczej spółki. Magdalenę Russyan, która reprezentowała Orange Polska, zastąpił szef kontrolingu tej spółki Jacek Kunicki. Dariusza Kupca natomiast – który reprezentował T-Mobile, ale odszedł z tej spółki – zastąpił Maciej Zawada.

Wyniki finansowe Networks! Sp. z o.o. 2014-2016 (.xls)

REKLAMA