REKLAMA

Nexera skorzysta na decyzji UKE dla Citynet w Rogowie-Wsi

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Citynet, ISP z Łodzi  do nieruchomości położonej w Rogowie-Wsi (woj. łódzkie) przy ul. Akacjowej, w tym do posadowionych na niej budynków oznaczonych numerami 2, 11, 12 i 13, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

Budynkami zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność Pracownicza Rogów z miejscowości Rogów-Wieś, do której operator w maju 2022 r. zwrócił się  z wnioskiem o dostęp do Nieruchomości i budynków. Do pisma załączył projekt umowy.  Strony nie doszły do porozumienia i w lipcu 2022 r. sprawa trafiła do UKE. 

Citynet wnioskował o umożliwienie mu:

  • budowy światłowodowych przyłączy do budynków;
  • budowy instalacji telekomunikacyjnych w budynkach za pomocą kabli światłowodowych w technologii FTTH,
  • umożliwienie mu  korzystania z punktów styku w budynkach,
  • umożliwienie utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków i instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
  • umożliwienie wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynków, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu.

UKE ustalił, że w budynkach nie mam instalacji telekomunikacyjnych wykonanych w technologii FTTH, z których Citynet mógłby skorzystać. Nexera co prawda w nich (oprócz budynku przy ul. Akacjowej 11) pojedyncze usługi hurtowe, jednakże instalacja przyłączeniowa została wykonana jeszcze przez Citynet, poprzez wejście do lokalu abonentów z zewnętrz – tj. instalacja poprzez okno. W wyniku tego tak podłączone adresy znalazły się w wykazie SIDUSIS, jednakże bez wykonania instalacji wewnętrznej w  budynkach wielorodzinnych może nie być technicznej możliwości dojścia do każdego lokalu znajdującego się w tych budynkach.

Warto wspomnieć, że w styczniu tego roku Nexera ogłosiła sfinalizowanie transakcji zakupu infrastruktury należącej do Citynet i to oan de facto może skorzystać na tej decyzji..

Sama spółdzielnia  nie przedstawiła wyjaśnień w tej  sprawie.

Zgodnie z projektem decyzji Citynet jest uprawniona do:

  • wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  • wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,
  • korzystania z punktów styku w budynkach,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.