Nexera wchłonęła spółki celowe. Będzie budować nakładki

Z końcem 2017 r. cztery spółki celowe w grupie Nexera zostały połączone w jedną: Nexera Sp. z o.o. To kolejny etap budowy polskiego hurtowego operatora sieci FTTH – poinformowała spółka.

Nexera, jako nowy podmiot (wspólne przedsięwzięcie Infracapital i Nokia), pojawiła się na polskim rynku telekomunikacyjnym w połowie 2017 r., zdobywając dotacje w 2. konkursie 1.1 POPC na budowę dostępowej sieci światłowodowej w czterech województwach. Jej model biznesowy zakłada działalność wyłącznie w formule hurtowego operatora telekomunikacyjnego.

Grupa Nexera składała się początkowo z Fullmer Investments Sp. z o.o. oraz czterech spółek zależnych. W czerwcu ubiegłego roku spółki te (Eckley Investments, Gladmar Investments, Nashford Investments i Rodmer Investments.) wygrały konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę dostępowej sieci światłowodowej w 13 obszarach w środkowej i północno-wschodniej Polsce. Zmiana nazwy spółki holdingowej Fullmer Investments Sp. z o.o. na Nexera Holding Sp. z o.o. w listopadzie 2017 była kolejnym krokiem w procesie budowania całkowicie hurtowego operatora telekomunikacyjnego na tak dużą skalę. Z końcem 2017 roku operacyjne spółki celowe zostały połączone w jedną i będą odtąd działały pod wspólną nazwą Nexera Sp. z o.o.

Nexera zakłada, że w ciągu trzech lat w zasięgu jej sieci znajdzie się 450 tys. gospodarstw domowych oraz ponad 2,6 tys. placówek szkolnych z czego ponad 280 tys. gospodarstw domowych uzyska dostęp do sieci szerokopasmowej dzięki dofinansowaniu w ramach POPC. Kolejne 170 tys. HP okablowanych zostanie w ramach inwestycji własnej operatora, przy czym mowa tutaj o budynkach położonych w najbliższym sąsiedztwie infrastruktury POPC, ale nie zakwalifikowanych jako białe plamy.

Obecnie działalność Nexery koncentruje się na realizacji projektów budowy sieci w 13 obszarach konkursowych POPC w środkowej i północno-wschodniej Polsce.