Nexus Telecom zmodernizuje system VoIP dla MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w przetargu na modernizację systemu telefonii stacjonarnej MSWiA do technologii VoIP (urządzenia i oprogramowanie, ich instalacja oraz wsparcie serwisowe przez okres 4 lat), za najkorzystniejszą uznała ofertę (2,443 mln zł brutto) złożoną przez spółkę Nexus Telecom M. Stąsiek & A. Pura z Warszawy. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 1,986 mln zł (bez VAT).

Drugim uczestnikiem przetargu była firma WAKCom Wiesław Kanabaj z ofertą 7,430 zł brutto, której ostatecznie nie oceniano.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym kryterium branym pod uwagę była cena brutto (waga 60). Pozostałe trzy kryteria to: dodatkowe serwery telekomunikacyjne (waga 10), zaoferowanie standardowych aparatów IP wyposażonych w kolorowy wyświetlacz LCD (waga 15) oraz zaoferowanie standardowych aparatów IP wyposażonych w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 2,7 cala (waga 15).

W ramach podstawowego zakresu zamówienia wykonawca udostępni zamawiającemu następujące urządzenia i oprogramowanie: serwer telekomunikacyjny (2 szt.), serwer aplikacyjny, bramy głosowe (min. 2 szt.), bramy SBC (Session Border Controller) (min. 4 szt.), standardowe aparaty IP (800 szt.), standardowe aparaty TDM (50 szt.), zaawansowane aparaty IP (140 szt.), zaawansowane aparaty IP wraz z przystawką (110 szt.) oraz system obsługi infolinii.