NFZ rozpoczyna przetarg na usługi telefonii komórkowej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ogłosił przetarg na świadczenie przez okres 2 lat usług w zakresie służbowej telefonii komórkowej i internetu mobilnego dla NFZ wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz urządzeń do transmisji danych (modemów i modemów z funkcją routera). Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 2,621 mln zł (bez VAT). NFZ przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do wysokości 40 proc. wartości zamówienia podstawowego w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane dwa kryteria kosztu: cena (waga 90) oraz zaoferowanie ubezpieczenia od uszkodzenia mechanicznego (waga 10).

Usługi telekomunikacyjne zapewniać mają m.in.: łączność głosową (połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), multimedialną MMS), dostęp do zasobów internetu w technologiach min. EDGE/HSDPA/HSPA+/LTE oraz możliwość współpracy z sieciami w standardzie co najmniej 3G (pożądane 4G LTE/5G) oraz łączność za pomocą bramek FCT.

Zamawiający planuje zakup: 992 aktywacji głosowych, 555 aktywacji mobilnego dostępu do internetu oraz 17 aktywacji w taryfie przewidzianej dla bramek FCT.

Zamówienia obejmuje również dostawę nowych telefonów komórkowych podzielonych na dwie kategorie (111 szt. kat. I i 881 szt. kat. II), a także modemów (kat. I) i mobilnych modemów z funkcją routera (kat. II) do transmisji danych w liczbie łącznie maksymalnie 459 sztuk wraz ze wszystkimi akcesoriami przewidzianymi przez producenta oraz kartami SIM.

Przedmiotem zamówienia jest też świadczenie transmisji pakietowej w wydzielonej dla NFZ sieci VPN, działającej w oparciu o sieć UMTS/LTE/5G, określoną stosownymi specyfikacjami ETSI, z mobilnych terminali zgodnych z normami 3GPP oraz UE, wyposażonych w kartę SIM/USIM.

Termin składania ofert upływa 19 września 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 20 tys. zł.