REKLAMA

NFZ skorzysta z telefonii komórkowej Orange

Oferta Orange Polska (2,657 mln zł brutto) została uznana przez Narodowy Fundusz Zdrowia za najkorzystniejszą spośród trzech złożonych w przetargu na świadczenie przez okres dwóch lat usług telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego (wraz z dostawą kart SIM, telefonów komórkowych i modemów transmisji danych) na potrzeby Centrali NFZ i 16 Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) wynosi 2,161 mln zł.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia była cena (waga 90), a drugim jakościowym - zaoferowanie ubezpieczenia od uszkodzenia mechanicznego (waga 10).

Pozostali dwaj operatorzy, którzy uczestniczyli w przetargu to T-Mobile Polska z ceną ofertową 3,376 mln zł brutto (i brak opcji ubezpieczenia) oraz Polkomtel z ofertą 2,385 mln zł (i brak opcji ubezpieczenia), która ostatecznie została odrzucona przez NFZ  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp („zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).