REKLAMA

NFZ wybrał usługi GSM od Orange

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala spośród trzech złożonych ofert w przetargu na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej i internetu mobilnego dla NFZ za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Orange Polska (3,197 mln zł brutto).

Pozostali dwaj MNO uczestniczący w postępowaniu przetargowym to Polkomtel z ofertą 3,627 mln zł brutto oraz T-Mobile Polska (4,176 mln zł brutto). Przy ocenie ofert pod uwagę były brane dwa kryteria: cena (waga 90) oraz zaoferowanie ubezpieczenia od uszkodzenia mechanicznego (waga 10).  

Usługi telekomunikacyjne zapewniać mają m.in.: łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS), dostęp do zasobów internetu w technologiach min. EDGE/HSDPA/HSPA+/LTE oraz możliwość współpracy z sieciami w standardzie co najmniej 3G (pożądane 4G LTE/5G), a także łączność za pomocą bramek FCT. Zamawiający zakupi: 992 aktywacji głosowych, 555 aktywacji mobilnego dostępu do internetu oraz 17 aktywacji w taryfie przewidzianej dla bramek FCT.

Zamówienia obejmuje dostawę nowych telefonów komórkowych podzielonych na dwie kategorie (111 szt. kat. I i 881 szt. kat. II), a także modemów (kat. I) i mobilnych modemów z funkcją routera (kat. II) do transmisji danych w liczbie łącznie maksymalnie 459 sztuk wraz ze wszystkimi akcesoriami przewidzianymi przez producenta oraz kartami SIM.

Przedmiotem zamówienia jest też świadczenie transmisji pakietowej w wydzielonej dla NFZ sieci VPN, działającej w oparciu o sieć UMTS/LTE/5G, z mobilnych terminali wyposażonych w kartę SIM/USIM.