Nie tylko Euronet, ale i Koba będzie mógł mieć sieć na nowym osiedlu pod Białymstokiem

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Koba, ISP z Białegostoku, do nieruchomości położonej w miejscowości Porosły-Kolonia (powiat białostockim, gmina Choroszcz) przy ul. Owocowej, w obrębie ewidencyjnym Porosły, oznaczonej jako działki nr 2/84, 2/85, w tym do wznoszonych na niej budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w celu zapewnienia w nich usług telekomunikacyjnych. 

Inwestycję budowlaną realizuje Maxbud Group Development z miejscowości Łyski. Budowa nie została ukończona, a budynki nie zostały jeszcze oddane do użytkowania. Operator w styczniu tego roku zwrócił się do dewelopera m.in. z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynków. Strony nie doszły do porozumienia i w marcu 2023 r. sprawa trafiła do UKE. 

Koba wnioskowała u regulatora o: 

  • umożliwienie doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktów styku w budynkach,
  • umożliwienie wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
  • umożliwienie utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków i instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
  • umożliwienie wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynków, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu. 

Deweloper  wyjaśnił, że dla realizowanej inwestycji nie została wydana decyzja w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie. Informował, że budynki zostaną wyposażone w infrastrukturę telekomunikacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przystosowaną do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, której właścicielem będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny – Euronet, mający siedzibę w Ignatkach-Osiedlu. 

UKE wyjaśnił jednak deweloperowi, że w trakcie budowy budynków wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni mieć zapewniony dostęp do nich polegający na możliwości wykonania własnych instalacji telekomunikacyjnych. 

Zgodnie więc z projektem decyzji Koba jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych i przyłączy telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.