Niemal 40 proc. zysku netto Polkomtelu za 2021 r. trafiło do udziałowców

Z 1,46 mld zł zysku netto osiągniętego w 2021 r. Polkomtel na dywidendę dla wspólników spółki przeznaczył 580 mln zł. Reszta zysku trafiła na kapitał zapasowy – wynika z opublikowanych wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021 r. uchwał walnego zgromadzenia wspólników Polkomtelu.

Gros ubiegłorocznego zysku netto to efekt sprzedaży grupie Cellnex przez Cyfrowy Polsat i Polkomtel udziałów Towerlink Poland (dawniej Polkomtel Infrastruktura), spółki, która jest właścicielem masztów i nadajników sieci Plus. Ta transakcja przyniosła blisko 719 mln zł zysku.

Przypomnijmy, że w 2020 r. Polkomtel wykazał 452 mln zł zysku netto.

Ubiegłoroczne przychody Polkomtelu wyniosły 6,63 mln zł i były o 33 mln zł wyższe niż rok wcześniej. W ub.r. operator odnotował blisko 6-proc. wzrost przychodów z usług detalicznych do 3,44 mln zł., nieznaczny – o 17 mln zł – spadek przychodów hurtowych do blisko 1,55 mld zł oraz ponad 9 proc. – do 1,4 mld zł – spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu.

Zysk operacyjny operatora wyniósł 1,25 mld zł i był o 65 proc. wyższy niż rok wcześniej. EBITDA wyniosła ponad 1,7 mld zł i była o nieco ponad 100 mln zł wyższa niż w 2020 r. Na spadek amortyzacji z niemal 844 mln zł w 2020 r. do nieco ponad 452 mln zł w 2021 r. wpływ miała sprzedaż Towerlink Poland.

W ub.r. – w odróżnieniu od 2020 r. – sprzedaż energii elektrycznej i gazu prowadzona przez Polkomtel nie przynosiła zysków.

W 2021 r. ze sprzedaży prądu Polkomtel miał 101,6 mln zł przychodów (rok wcześniej 116,8 mln zł). Spółka poniosła 7,4 mln zł straty brutto na sprzedaży, a po uwzględnieniu kosztów pośrednich wynik na sprzedaży wynosił minus 11,2 mln zł. W 2020 r. wynik brutto na sprzedaży wynosił 5,4 mln zł, a wynik na sprzedaży – 837 tys. zł.

Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży gazu wyniosły niemal 2,3 mln zł i były o niemal 21 tys. zł wyższe niż rok wcześniej. Wynik brutto na sprzedaży wynosił minus 404 tys. zł, zaś wynik na sprzedaży – minus 514 tys. zł wobec odpowiednio niemal 433 tys. zł i prawie 335 tys. zł na plusie w 2020 r.

Ze sprawozdania Polkomtelu wynika, że Premium Mobile (operator ma 100 proc. udziałów MVNO) w 2021 r. wykazało 9,5 mln zł zysku netto, zaś Towerlink Poland (operator ma 0,01 proc. udziałów) – 129,7 mln zł zysku netto.

W raporcie rocznym Polkomtel poinformował, że 2 lutego 2022 roku sprzedał 99 proc. udziałów w Plus Finanse spółka z o.o. Zapowiedział również, że w 2022 r. chce uruchomić w roamingu komercyjne usługi VoLTE. Usługi 5G w roamingu są dostępne dla klientów Polkomtelu i jego MVNO w 33 sieciach zagranicznych w 25 krajach.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działalności