NIK zamawia usługi telefoniczne i VoIP

Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła przetarg na świadczenie przez 4 lata (od lutego 2019 r.) dla centrali w Warszawie i swoich 16 jednostek w terenie - usług telefonii komórkowej (1300 aparatów telefonicznych z kartami SIM i akcesoriami), przesyłu danych i telefonii stacjonarnej oraz serwisu pogwarancyjnego dla systemu VoIP wraz z dostawą sprzętu do ich świadczenia. Całkowita wartość zamówienia szacowana na podstawie wysokości wadium to około 3 mln zł.

Zamawiający zastrzega, że przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej” oraz udzielenie zamówienia po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą usług.

Oferty można składać do 18 października 2018 r. Wymagane wadium wynosi 103 tys.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia jest cena (waga 60), pozostałe cztery jakościowe kryteria dotyczą dostaw: samoobsługowego systemu zarządzania dla usług telefonii komórkowej (waga 10), systemu bezpieczeństwa (waga 10), łącza SIP wykonanego w technologii światłowodowej (waga: 10) oraz funkcji podglądu statusu (wolna/trwająca rozmowa) komórek na telefonach stacjonarnych pod ustalonym przyciskiem (waga 10).

W zakresie uruchomienia usług telefonii stacjonarnej do wykorzystania są posiadane przez NIK centrale telefoniczne typu Asterisk, do których podłączone są trakty ISDN PRI – 30 B+D. Trakty od obecnego operatora (Netia) mają być zastąpione łączami SIP nowego wykonawcy, a następnie podłączone do centrali NIK w Warszawie, z którą poprzez łącza WAN są połączone centrale jednostek terenowych. Wykonawca musi zapewnić dotychczasową numerację telefoniczną (w tym  przeniesienie numerów od obecnego operatora) oraz bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych DDI we wszystkich lokalizacjach NIK. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnych systemów dostępowych, np. radiolinii.

Zamówienie obejmuje też wirtualizację polegającą na zainstalowaniu nowego lub przeniesieniu istniejącego oprogramowania na serwery wirtualne z zachowaniem istniejącej konfiguracji i funkcjonalności. Wykonawca ma również zapewnić środowisko wirtualne vmware vSphere oraz dostarczyć i zainstalować 16 ośmioportowych bramek VoIP, i następnie podłączyć je do zwirtualizowanych systemów.