REKLAMA

NIK zamawia usługi WAN

Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie przez okres 3 lat usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetu. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 4,2 mln zł.

Cena ofertowa (waga 50) jest głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert. Pozostałe kryteria to: cena usług i dostaw opcjonalnych (waga 26), obsługa protokołów EIGRP oraz TACACS+ przez oferowane routery CE (waga 12 proc.) oraz obsługa rozwiązania Cisco TRUSTSEC przez oferowane routery CE (waga 12).

Zamówienie obejmuje m.in.

  • świadczenie usługi transmisji danych w sieci WAN z wykorzystaniem głównych i zapasowych łączy IP VPN MPLS wykonawcy we wszystkich lokalizacjach NIK,
  • świadczenie usługi dostępu do internetu w siedzibie zamawiającego w Warszawie poprzez główne i zapasowe łącze,
  • dostawę i przeniesienie na NIK własności 16 szt. routerów CE wraz z wyposażeniem oraz serwisem producenta zapewniających funkcjonalność transmisji danych w sieci WAN;
  • dostawę i przeniesienie na zamawiającego własności licencji aktywujących porty 10 Gb/s w routerach CE.

Oferty można składać do 26 czerwca 2023 roku. Zainteresowani udziałem w przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 140 tys. zł brutto.