REKLAMA

Niższe przychody Sat Film

O 1,4 proc. do 30,687 mln zł spadły w ub.r. przychody Sat Film, operatora kablowego działającego we Włocławku – wynika ze sprawozdania za 2018 r. złożonego przez Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. w KRS.

Operator wypracował w ub.r. 4,876 mln zł zysku operacyjnego oraz 4,256 mln zł zysku netto. To odpowiednio o 0,1 proc. i 28,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Ubiegłoroczna EBITDA spółki wyniosła 12,1 mln zł wobec 11,9 mln zł w 2017 r.

Z raportu wynika, że wydatki operatora na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wyniosły w ub.r. niemal 5,7 mln zł. W ub.r. zobowiązania Sat-Film spadły o 6,1 mln zł do 25,8 mln zł. Spółka nie ma kredytów i pożyczek.