REKLAMA

Nokia wchłania wehikuł przetargu na GSM-R

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało połączenie spółek Nokia Solutions and Networks oraz Longside Investments. Ten drugi podmiot, to jeden z licznych wehikułów, z jakich korzystał Alcatel-Lucent w różnych projektach infrastrukturalnych (w 2016 r. Alcatel-Lucent stał się częścią grupy Nokia).

Longside Investments zostało przejęta przez Alcatela-Lucenta (jako gotowy podmiot prawny) w 2013 r. i początkowo brało udział w przetargach na budowę i operowanie regionalnymi sieciami szerokopasmowymi – siecią dolnośląska i sieciami Polski Wschodniej.

W 2015 r. spółka wraz ze swoim właścicielem przystąpiła do przetargu na stacjonarną część projektu GSM-R, czyli na budowę sieci DWDM/MPLS, której budowę proponowała za kwotę 51,5 mln zł. Chociaż dwa inne konsorcja złożyły tańsze oferty, to zostały jednak odrzucone przez zamawiającego i kontrakt zdobyły: Longside Investments z Alcatelem-Lucentem. Umowa podpisana została w ubiegłym roku.

Połączenie z NSN następuje przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, co standardowo oznacza również sukcesję zobowiązań. W ubiegłym roku NSN wchłonął również Alcatela-Lucenta.