Novator zastawił akcji Playa za 2 mld zł

Play Communications, notowany na giełdzie właściciel sieci komórkowej Play, poinformował dzisiaj o ustanowieniu zastawu na swoich akcjach. Zastawu dokonała spółka Kenbourne Invest – podmiot zależny funduszu Novator, czyli założyciela i jednego z dwóch głównych akcjonariuszy polskiego MNO. Przedmiotu zabezpieczenia nie podano.

Uwagę zwraca wartość zastawu. Kenbourne zabezpieczył swoje zobowiązania na 60 mln akcji Play Communications co – wobec dzisiejszego kursu spółki na giełdzie 32,8 zł – oznacza walory o rynkowej wartości 1,968 mld zł (zastaw został dokonany 2 lipca przy wyższym o 1,6 proc. kursie).

Zastawione przez Kenbourne walory stanowią 23,6 proc. wszystkich akcji Playa i 79 proc. akcji, jakie (według ostatnich informacji) kontroluje ten wehikuł.

Kenbourne jest dzisiaj największym udziałowcem Playa (30 proc.). Nieznacznie mniejszym pakietem (29 proc.) dysponuje grecki Tollerton Investments. W okresie od giełdowego debiutu Playa w jego akcjonariacie ujawniło się jeszcze dwóch większych akcjonariuszy: OFE Nationale-Nederlanden (5,34 proc. akcji) oraz fundusz Investec z RPA (5,02 proc.).