REKLAMA

Nowa odsłona Pożyczki Szerokopasmowej w Alior Banku

MATERIAŁ PARTNERA

Alior Bank jest jednym z głównych partnerów Banku Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji instrumentów do finansowania inwestycji przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na mocy drugiej umowy z BGK Alior Bank uzyskał kolejną pulę 90 mln zł do zagospodarowania pomiędzy małe i duże telekomy. Do ich dyspozycji są: Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Płynnościowa.

Aleksandra Podobińska-Durka
(źr. Alior Bank)

Czym jest Pożyczka Szerokopasmowa?

ALEKSANDRA PODOBIŃSKA-DURKA, Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku: To wyjątkowo atrakcyjna oferta finansowania budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci światłowodowych, czyli szerokopasmowego internetu. Adresowana jest do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Alior Bank udziela jej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 [POPC]. Dzięki drugiej już umowie, jaką podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego [BGK], dysponujemy dodatkowymi środkami na Pożyczki Szerokopasmowe.

Na czym polega preferencyjny charakter pożyczki?

Przede wszystkim na niskim koszcie finansowania. Jeśli przedsiębiorstwo telekomunikacyjne może skorzystać z pomocy de minimis – czyli w ostatnich trzech latach nie wykorzystało limitu 200 tys. euro tej pomocy – to całkowite oprocentowanie pożyczki w skali roku może wynieść 2,2 proc. Co ważne, tak niskie oprocentowanie dotyczy całego okresu spłaty. Preferencyjne oprocentowanie jest możliwe dzięki połączeniu środków POPC i środków Alior Banku. Zaletą jest także niska prowizja, która dotyczy jedynie części pożyczki finansowanej środkami Alior Banku i wynosi tylko 2 proc. Te elementy sprawiają, że jest to obecnie najtańsze finansowanie bankowe na rozwój dostępu do szerokopasmowego internetu.

Czy limit 200 tys. euro dotyczy wartości pożyczki?

Nie. W przypadku pożyczki wartość pomocy liczona jest jako różnica pomiędzy wysokością oprocentowania rynkowego i preferencyjnego. Dla pożyczki szerokopasmowej limit 200 tys. euro pomocy de minimis pozwala na uzyskanie preferencyjnego finansowania o wartości nawet 8 mln złotych przy założeniu 10-letniego okresu kredytowania.

Czy firma, która nie chce lub nie może skorzystać z pomocy de minimis także uzyska pożyczkę?

Tak, w takim przypadku oprocentowanie części pożyczki udzielanej ze środków POPC ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej Komisji Europejskiej i może wynieść 4,4 proc., więc nadal jest korzystne dla klienta. Podobnie jak w przypadku pożyczki z pomocą de minimis, niskie oprocentowanie dotyczy całego okresu spłaty.

Jak dla porównania wygląda średni koszt standardowego produktu pożyczkowego na rynku oferowanego bez takich preferencji?

Z zasady banki nie udostępniają danych o koszcie finansowania. Trzeba też pamiętać, że wysokość oprocentowania jest uzależniona od standingu [sytuacji finansowe – red] klienta. Nie spotkałam się z ofertami komercyjnymi adresowanymi specjalnie do sektora telekomunikacyjnego, co też utrudnia porównanie z naszą ofertą. Warto też przypomnieć, że – jak wynika z badań przeprowadzonych przed uruchomieniem pożyczek w POPC - banki mają stosunkowo małą otwartość na finasowanie branży telekomunikacyjnej.

Wracając do dotacji z POPC – czy Pożyczka Szerokopasmowa może stanowić jej współfinansowanie?

Ze względu na reguły programu nie możemy finansować pożyczką wkładu własnego beneficjenta w projekcie dotacyjnym POPC. Możemy jednak finansować wydatki niekwalifikowane projektu. Część z już udzielonych Pożyczek Szerokopasmowych została przeznaczona na ten właśnie cel.

Czy realizacja umowy z Alior Bankiem przez pożyczkobiorcę oznacza tylko konieczność wywiązywania się ze spłaty odsetek i rat kapitałowych? Czy może ciążą na nim jeszcze jakieś inne obowiązki np. podobne do obowiązujących przy rozliczaniu dotacji z POPC?