REKLAMA

Nowe data center NASK rusza oficjalnie

Jutro NASK S.A. oficjalnie zainauguruje działalność nowego data center – DC Praga Pn. na warszawskiej Pradze. W uroczystości weźmie udział Marek Zagorski, minister cyfryzacji (NASK pośrednio podlega temu resortowi).

Centrum zostało wybudowane głównie siłami pracowników Pionu Inwestycji NASK SA bez udziału generalnego wykonawcy – zarówno wybór wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych, jak i nadzór nad realizacją inwestycji.

Jak informuje NASK S.A.,  data center działa już de facto od kilku miesięcy i w tym czasie z prawie 1 000 m2 powierzchni kolokacyjnej w 4 niezależnych komorach, ponad 40 proc. zostało sprzedane. Spółka prognozuje, że do końca IV kw. 2019, wskaźnik zajętości powierzchni wzrośnie do 50 proc.

Jak podkreśla NASK S.A., bezpieczeństwo technologiczne zapewnia m.in. zgodność ze standardem Rate 3+ (trzy niezależne przyłącza światłowodowe z odrębnymi wejściami do budynku, neutralność telekomunikacyjna obiektu, pełna redundancja kluczowych urządzeń).

Bezpieczeństwo zasilania to 1,6 MW mocy IT, dwa niezależne przyłącza energetyczne od dwóch niezależnych dostawców, redundantny system podtrzymania zasilania oraz pierwsza w Polsce instalacja podtrzymania zasilania oparta o baterie Li-Ion.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia system detekcji i sygnalizacji pożaru oraz system gaśniczy oparty o gaz obojętny IG-100. W trosce o kolokowane urządzenia zastosowane zostały dysze wyposażone w tłumiki akustyczne.

Bezpieczeństwo warunków środowiskowych zapewnia redundantny system klimatyzacji precyzyjnej z technologią freecoolingu oraz zastosowanie ciepłych i zimnych korytarzy. Ciepło wytworzone przez urządzenia zainstalowane w DC wykorzystywane jest do ogrzewania budynku biurowego NASK S.A.

DC Praga Pn. jest wykorzystywany m.in. jako centralny węzeł Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Oznacza to, że w DC Praga Pn. spotykają się wszystkie połączenia i systemy, które mają wpływ na całą sieć OSE. To również w tym miejscu zlokalizowana będzie infrastruktura, która zapewnić ma internet dla szkół, a także inne elementy platformy e-dukacyjnej: aplikacje, usługi, e-podręczniki.