Nowe standardy GSMA zwiększą możliwości IoT

Globalna liczba połączeń eSIM IoT do 2028 roku wyniesie prawie 1,3 mld w porównaniu ze 165 mln w 2024 r., przewidują analitycy Juniper Research w raporcie Global eSIMs & iSIMs Market 2024-2028.

Wzrost ten będzie napędzany pojawiającymi się specyfikacjami eSIM, które zapewniają przedsiębiorstwom większą elastyczność w zakresie zdalnego zapewniania przełączania profili eSIM za pośrednictwem urządzeń IoT.

SGP.32 to najnowsza specyfikacja techniczna GSMA dotycząca zdalnego udostępniania eSIM dla urządzeń IoT, która umożliwia zdalną aktywację profili eSIM za pośrednictwem eIM (eSIM IoT Manager). Poprzednie specyfikacje eSIM powodowały ograniczenia w zakresie sieci lub interfejsu użytkownika dla urządzeń IoT, ponieważ do aktywacji profili wykorzystywały SMS-y.

W raporcie wskazano na branże motoryzacyjną, logistyczną oraz naftowo-gazową jako te, które najbardziej skorzystają na wprowadzeniu nowej specyfikacji. Juniper przewiduje, że do 2028 r. branże te będą wykorzystywać ponad połowę wszystkich urządzeń IoT obsługujących eSIM. Zdolność do zapewnienia interoperacyjnej łączności, którą umożliwia SGP.32, jest kluczową siłą napędową wzrostu w tych sektorach.

Juniper przewiduje także rychłe pojawienie się kolejnych standardów, uznając SGP.42 za kluczowy dla zainteresowanych. Specyfikacja SGP.42 zapewnia podobną funkcjonalność jak SGP.32, ale szczególnie dla urządzeń iSIM. Karty iSIM dodatkowo zmniejszają wymiary urządzeń, zachowując jednocześnie tę samą funkcjonalność.