AKCJA SPOŁECZNA

Nowelizacja Pt rozbroi jedną z bomb RLAH

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) opublikowało tabelę uwag z procesu konsultacji projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego wraz ze swoimi komentarzami do uwag branży telekomunikacyjnej.

Wygląda na to, że resort cyfryzacji jest skłonny pójść na rękę operatorom sieci mobilnych, przed którymi stoi problem zastosowania mechanizmu tzw. dopłat do usług roam-like-at-home, z czym związane będą zmiany w cennikach i regulaminach usług. To z kolei może stanowić podstawę do rozwiązywania przez klientów umów terminowych bez płacenia operatorom kar umownych – perspektywa bardzo dla nich groźna.

Nowelizacja Pt zawiera nowe zapisy dotyczące obowiązków informowania klientów o warunkach świadczenia usług (art.60a). Branża telekomunikacyjna poprzez swoje izby (Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oaz Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji) zgłosiła poprawki, które miałyby ograniczyć te obowiązki oraz ich skutki, jeżeli zmiany wynikają z nowych legislacji, decyzji administracyjnych itp. Tak jest z roam-like-at-home, które wynika z obowiązującego w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

W swoim komentarzu MC uznał, że propozycje branży telekomunikacyjnej – co do zasady – idą zbyt daleko na niekorzyść klientów „proponujemy jednak uwzględnić propozycję w zakresie rozporządzenia roamingowego”.

Jak będzie wyglądał zapis, który zredukuje ryzyko wypowiedzeń umów abonenckich przy wprowadzaniu dopłat, dowiemy się z kolejnej wersji noweli Pt.