REKLAMA

Nowy dyrektor w NASK

Aktualizacja 18.02 17:11

NASK-PIB oficjalnie poinformował o nominacji Jacka Leśkowa na stanowisko dyrektora. Krzysztof Silicki, który od rezygnacji Wojciecha Kamienieckiego pełnił czasowo tę funkcję, wraca na stanowisko zastępcy ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji

Ponadto instytut podał, że na stanowisko zastępcy dyrektora powołany został Bartłomiej Klinger, które obejmie dotychczasowe obowiązki Jacka Leśkowa tj. nadzór nad projektem OSE oraz oddziałem NASK w Białymstoku.

Nowy zastępca do października ub.r. był członkiem zarządu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ma długi staż na rynku IT. Był m.in. pracownikiem Sun Microsystems, Pentacompu oraz pionu informatyki PTE Baku PKO. Pracował również w warszawskiej jednostce operatora systemu rezerwacyjnego Amadeus. Jest absolwentem informatyki na Politechnice Warszawskiej.

---

Prof. Jacek Leśkow obejmie stanowisko dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego – wynika z naszych informacji (nie wiemy, czy nominacja jest już oficjalna).

Po odwołaniu Wojciecha Kamienieckiego z tego stanowiska we wrześniu ub.r. pełniącym obowiązki dyrektora NASK był Krzysztof Silicki.

Od listopada ub.r. Jacek Leśkow pełni funkcję zastępcy dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych (m.in. nadzorował realizację projektu OSE oraz spółki zależne NASK).

Równolegle do pracy w NASK zatrudniony jest w Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej. Jacek Leśkow uzyskał doktorat w 1987 r. a habilitację w roku 1999. Przez kilkanaście lat pracował na University of California. Był prorektorem ds. naukowych w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

Dyrektora NASK powołuje i odwołuje minister cyfryzacji.

REKLAMA