AKCJA SPOŁECZNA

Nowy podział zadań w kierownictwie UKE. Krzywicki już nie tylko od poczty

Urząd Komunikacji Elektronicznej po ostatnich zmianach w kierownictwie urzędu opublikował nowy regulamin organizacyjny instytucji wraz ze zmianami oraz zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych. Pojawiło się też zarządzenie w sprawie podziału zadań w kierownictwie UKE.

Krzysztof Dyl, który obecnie wykonuje obowiązki Prezesa UKE, będzie nadzorować pracę departamentów Strategii i Analiz, Częstotliwości, Techniki, Departamentu Kontroli, Bezpieczeństwa oraz Prawnego, a także powoływanych zespołów i komisji.

W ostatnim okresie, gdy prezesem UKE był jeszcze Marcin Cichy,w gestii Krzysztofa Dyla leżało  jedynie nadzorowanie pracy Departamentu Kontroli w zakresie związanym z realizacją 1.1 POPC.

Znacznie większą odpowiedzialność będzie miał też Karol Krzywicki, zastępca prezesa UKE, który do tej pory angażował się jedynie w regulowanie rynku pocztowego. Teraz będzie nadzorował aż cztery departamenty: Rynku Pocztowego, Polityki Konsumenckiej,  Regulacji oraz Spraw Zagranicznych.

Niewiele się zmienią natomiast obowiązki Mariusza Czyżaka, dyrektora generalnego w UKE, który będzie  pełnić bezpośredni nadzór na delegaturami UKE oraz czterema Biurami Urzędu  Biura Dyrektora Generalnego, Biura Finansów, Biura Administracji oraz Biuro Informatyki. Dodatkowo będzie też wyznaczać  kierunki pracy i nadzorować zadania powoływanych w UKE zespołów i komisji.