REKLAMA

Nowy podział zadań w UKE: za co odpowiada Jacek Oko, a za co jego zastępcy?

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił aktualny podział zadań w kierownictwie regulatora rynku telekomunikacyjnego. 

Prezes UKE, Jacek Oko, który kieruje działalnością urzędu oraz ustala kierunki jego polityki (m.in. odpowiada za opracowanie i realizację strategii regulacyjnej) będzie też nadzorować wszelkie działania związane z programami unijnymi dotyczącymi zwiększania dostępu do szerokopasmowego internetu realizowanymi z POPC, KPO czy FERC. 

Prezes UKE określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę:

 1. Biura Prezesa;
 2. Departamentu Infrastruktury;
 3. Departamentu Kontroli;
 4. Departamentu Prawnego;
 5. Departamentu Regulacji;
 6. Departamentu Strategii i Analiz;
 7. delegatur;
 8. powoływanych zespołów i komisji.

Natomiast zastępca Prezesa UKE, Krzysztof Dyl, określa  kierunki pracy związane  tworzeniem warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez zapewnienie niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych, a także  gospodarowaniem zasobami numeracji oraz znakami identyfikującymi abonenta. Do jego zadań należy też zarządzanie Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

Krzysztof Dyl, określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę dwóch departamentów – Częstotliwości i Techniki.

Z kolei drugi zastępca Prezesa UKE, Karol Krzywicki, tradycyjnie odpowiada za rynek pocztowy. Dodatkowo jednak przypisane są mu sprawy związane z kształtowaniem polityki konsumenckiej, w tym działań mających na celu ochronę interesów konsumentów oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi.

Karol Krzywicki określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę trzech departamentów: Pocztowego, Polityki Konsumenckiej i Spraw Zagranicznych.

Dyrektor Generalny UKE, Zbigniew Zieliński, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

 1. Biuro Dyrektora Generalnego;
 2. Biuro Finansów;
 3. Biuro Administracji;
 4. Biuro Informatyki;
 5. Departament Bezpieczeństwa;
 6. powoływane zespoły i komisje.