REKLAMA

Nowy Targ blokował dostęp do latarń operatorowi ze swego miasta

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Kompex, ISP z Nowego Targu, do infrastruktury technicznej Gminy Miasta Nowy Targ w postaci pięciu  słupów oświetleniowych położonych w Nowym Targu przy ulicy Przemysłowej i Targowej. 

Operator chce wykorzystać latarnie do podwieszenia na nich infrastruktury telekomunikacyjnej i w sprawie tej zwrócił się do gminy Nowy Targ, która także prowadziła działalność telekomunikacyjną w maju 2022 r. 

Gmina odpowiedziała, że będzie możliwa będzie dzierżawa części słupów oświetleniowych. Jednocześnie wskazała wysokość opłaty za ich udostępnienie (15 zł netto/słup/miesiąc w przypadku wykorzystania do 20 słupów i 7 zł netto/słup/miesiąc w przypadku wykorzystania więcej niż 21 słupów). Nie chciała przystać na stawkę zaproponowaną przez Kompex (1,73 zł/słup/miesiąc) zgodną z decyzjami UKE w podobnych sprawach.  

Sprawa trafiła więc do UKE w lipcu 2022 r. Gmina tłumaczyła UKE, że Nowy Targ położony jest w „3 strefie wartości podstawowej bazowej prędkości wiatru”, a „ulice położone są w terenie mało osłoniętym od strony rzeki” i że „co do zasady dla słupów oświetleniowych nie przewiduje się dodatkowych obciążeń”. Jednak na potwierdzenie tych twierdzeń gmina nie przedstawiła żadnych dowodów i dodatkowo argumentowała, że nie widzi podstaw do ponoszenia kosztów wykonania „wiarygodnej ekspertyzy”. Zasadniczo jednak zgadzała się „na udostępnienie słupów w celu podwieszenia kabla światłowodowego”, choć nie prowadziło to do zawarcia umowy z małopolskim ISP. 

UKE ocenił,  że projektowana infrastruktura operatora nie wpłynie negatywnie na konstrukcję słupów ze względu na jej ciężar. Rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu latarń jako podpór dla napowietrznej telekomunikacyjnej linii kablowej, jest powszechnie stosowane i uznawane za odpowiednie. 

Zaznaczył też, że stawka 1,73 zł za dostęp do latarni wskazywana jest w umowach za dzierżawę latarni, które zawierają gminy/właściciele latarni z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi jest prawidłowa.