NTT Poland zmodernizuje system komunikacji Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Sąd Apelacyjny w Krakowie w ramach przetargu na usługę modernizację infrastruktury centralnej wykorzystywanej na potrzeby własnego systemu komunikacji głosowej i wideo, udzielił zamówienia  spółce NTT Poland z Warszawy, która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) wynosi 2,180 mln zł.

Zamówienie obejmuje m.in. zapewnienie przez okres 3 lat wsparcia serwisowego na oprogramowanie i urządzenia systemu komunikacji głosowej i wideo obecnie eksploatowanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz modernizację infrastruktury centralnej wykorzystywanej na potrzeby systemu komunikacji.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia była cena (waga 60). Dwa pozostałe kryteria jakościowe to termin dostarczenia urządzenia i oprogramowania opisanych w dokumentacji przetargowej (waga 20) oraz termin przygotowania projektu modernizacji (waga 20).