REKLAMA

NYT: szef FCC popiera połączenie T-Mobile ze Sprint

Rośnie szansa, że ogłoszona przed ponad rokiem fuzja T-Mobile US i Sprint dojdzie do skutku. Jak informuje „The New Jork Times”, Ajit Pai, przewodniczący Federalnej Komisji Łączności (FCC) zarekomendował amerykańskiemu regulatorowi telekomunikacyjnemu zaakceptowanie transakcji.

Jak twierdzi dziennik, pozytywna rekomendacja Ajit Pai to następstwo ustępstw i zobowiązań zaproponowanych przez planujących wartą 26 mld dolarów transakcje trzeciego i czwartego operatora komórkowego w USA. O tym, że operatorzy mają propozycję środków zaradczych media informowały w połowie maja.

Dwa z najważniejszych priorytetów FCC to likwidacja cyfrowej przepaści na terenach wiejskich Ameryki i wzmocnienie pozycji USA w 5G, nowej generacji sieci komórkowych – stwierdził w oświadczeniu pan Pai. – Zobowiązania podjęte przez T-Mobile i Sprint w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia każdego z tych celów.

Firmy do złożonych wcześniej obietnic niepodnoszenia cen w ciągu trzech lat od zamknięcia transakcji, która zmniejszy liczbę infrastrukturalnych ogólnokrajowych operatorów komórkowych w USA z czterech do trzech dołożyły zobowiązanie sieci komórkowej 5G na terenach wiejskich (T-Mobile ma duże zasoby pasma 600 MHz, które chce przeznaczyć na potrzeby 5G) oraz zaproponowały sprzedaż Boost Mobile, marki prepaid której właścicielem jest Sprint.

Uważam, że ta transakcja leży w interesie publicznym – stwierdził Ajit Pai.

Aby transakcja została sfinalizowana musi dostać formalną zgodę FCC, a także – niezależnie od niej – zostać zaaprobowana przez Departament Sprawiedliwości (DoJ). Oczekuje się, że FCC i DoJ decyzje ogłoszą w początku czerwca.

REKLAMA