Obciążenia 5G przenoszone do chmury publicznej

Analitycy Dell’Oro Group w niedawno zaktualizowanym raporcie 5G Workloads Moving To The Public Cloud Advanced Research Report przewidują, że hiperskalowi dostawcy usług chmurowych (HCP - Hyperscale Cloud Providers) przejmą 9 proc. przychodów z hostingu rozwiązań sieci 5G SA w 2027 r. Prognozowane skumulowane 5-letnie przychody z 5G SA w chmurze publicznej wyniosą 5,4 mld dolarów przy 5-letnim CAGR na poziomie 65 proc.

Prognoza została obniżona ze względu na powolną migrację do 5G SA przez MNO w przypadku ich sieci eMMB oraz przez przedsiębiorstwa w przypadku ich prywatnych sieci 5G SA. Niektóre sieci korporacyjne są wdrażane komercyjnie, ale większość to długoterminowe projekty pilotażowe lub próby w terenie, trwające nawet kilka lat. W rezultacie przewidujemy, że HCP, tacy jak Amazon Web Services, Google Cloud i Microsoft Azure, uzyskają łącznie 6 proc. przychodów rynkowych w ciągu najbliższych 5 lat, hostując obciążenia 5G w swoich chmurach publicznych powiedział cytowany w komunikacie Dave Bolan, dyrektor ds. badań w firmie Dell’Oro Group.

W tej aktualizacji raportu uwzględniamy przychody z segmentu służby zdrowia i rozwiązań Edge i dla vRAN. Oczekuje się, że skumulowane przychody z Edge osiągną poziom 1,3 mld dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. Przewidywany CAGR dla rynku Edge of the Public Cloud wynosi 86 proc., co oznacza, że jest to segment o najwyższym wzroście dla HCP. Zainteresowanie służby zdrowia obejmuje również rdzeń IMS i zwirtualizowaną sieć dostępu radiowego (vRAN), które są uwzględnione w kalkulacji dodał Bolan.