AKCJA SPOŁECZNA

Obowiązki sprawozdawcze. UKE nie kwapi się do ulg

Zeszłotygodniowe apele o prolongatę terminów realizacji obowiązków sprawozdawczych, wysunięte przez organizacje branżowe – sądząc po działaniach i oficjalnych wypowiedziach – spotkały się z umiarkowanym zrozumieniem po stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W bieżącym tygodniu bowiem do przedsiębiorców telekomunikacyjnych wciąż dochodzą maile z przypomnieniem o obowiązkach sprawozdawczych, jak na przykład do jednego z podkarpackich operatorów, któremu przypomniano o konieczności przekazania danych o infrastrukturze do bazy Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

– (...) informujemy, że na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych do przedłużenia terminu na przekazanie danych. Zachęcamy zatem do niezaniedbywania wskazanego w megaustawie obowiązku – czytamy w tym piśmie.

Zapytaliśmy Urząd Komunikacji Elektronicznej o formalne stanowisko w tej sprawie.

– Terminy ustawowe „Prawa telekomunikacyjnego” czy „Kodeksu Postępowania Administracyjnego” pozostają niewzruszone i obowiązują w równym stopniu urząd, jak i operatorów – mówi Marcin Cichy, Prezes UKE. – Terminy pozostające w kompetencjach UKE są rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji powstałej w związku z COVID-19 – dodał również.

Nie uzyskaliśmy jasnej informacji, czy ostatnie zdanie oznacza, że w praktyce urząd będzie gotów odstępować od karania za uchybienie terminom, przynajmniej w indywidualnych przypadkach. Wygląda na to, że UKE nie chce zdecydowanych deklaracji, ponieważ obawia się nadużycia swojej ustępliwości.

– Obserwujemy już przypadki nadużyć, gdzie w związku z zaistniałą sytuacją spółki próbują wymuszać na regulatorze korzystne biznesowo czy marketingowo interpretacje przepisów skarbowych, prawa telekomunikacyjnego oraz innych ustaw. Dotyczy to obowiązków wobec konsumentów, na rzecz obronności czy zarządzania widmem i kompatybilności elektromagnetycznej. Dlatego ze szczególną uwagą działamy w myśl litery prawa – mówi Marcin Cichy.

Poza Mediakomem oraz Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej, wniosek o ulgi w związku z obowiązkami raportowymi złożyła także Polska Izba Komunikacji Elektronicznej.