AKCJA SPOŁECZNA

Od 15 maja nowe stawki połączeń w UE

Od 15 maja operatorzy telekomunikacyjni zobowiązani są do stosowania nowych stawek w połączeniach zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej. Cena za minutę połączenia nie może przekroczyć 0,81 zł (0,19 euro), a za SMS 0,25 zł (0,06 euro) – ogłosił  Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 
Podane limity w walucie polskiej są obliczone na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem.
 
Dostawcy mogą oferować usługi po cenach wyższych niż wskazane w rozporządzeniu wyłącznie w ramach tzw. taryf alternatywnych.
 
UKE zwraca uwagę, że o obniżce cen dostawcy powinni poinformować abonentów najpóźniej miesiąc przed wejściem zmian w życie poprzez podanie ich do publicznej wiadomości.
 
Zmiany dotyczą wyłącznie usług łączności wewnątrzunijnej tj. połączeń oraz SMS inicjowanych w Polsce na numery z krajów UE i EOG i odnoszą zarówno usług połączeń międzynarodowych i SMS w sieciach komórkowych oraz stacjonarnych.
 
Usługi połączeń wewnątrzunijnych są odrębnymi usługami od usług roamingu regulowanego. Podczas gdy połączenie lub SMS międzynarodowy jest inicjowany w Polsce na numery zagraniczne, usługi realizowane w roamingu są inicjowane poza granicami Polski w sieci odwiedzanej. 
 
W przypadku roamingu od czerwca 2017 roku osoby podróżujące po Unii Europejskiej mogą telefonować, esemesować i korzystać z internetu bez żadnych dodatkowych opłat, uiszczając jedynie stawki krajowe za połączenie (tzw. regulacja Roam Like at Home).