REKLAMA

Ofcom ogłosił kolejne konsultacje w sprawie milimetrowych fal

Ofcom, brytyjskie regulator zajmujący się także rynkiem telekomunikacyjnym ogłosił dalsze konsultacje dotyczące aukcji fal o milimetrowej długości. Regulator chce udostępnić operatorom ponad 6 GHz widma z zakresów 26 GHz (24,25-27,5 GHz) i 40 GHz (40,5 GHz-43,5 GHz). Pasmo może być wykorzystane przez technologie mobilne, w tym 5G.

Ofcom jest zdania, ze przydzielenie pasma 26 GHz i 40 GHz do nowych zastosowań „zmaksymalizuje potencjał tego widma z korzyścią dla ludzi i przedsiębiorstw”. Konsultacje dotyczą m.in. sposobu podziału pasma na rezerwacje ogólnomiejskie i lokalne, a także warunków tych rezerwacji.

Zgodnie z intencjami regulatora, pasmo 40 GHz ma być udostępnione w ramach aukcji ogólnomiejskich na obszarach o dużym zagęszczeniu (regulator zidentyfikował 68 takich obszarów), a na pozostałych obszarach według kolejności zgłoszeń. Pasmo 26 GHz ma być udostępniane w rezerwacjach lokalnych.

Rezerwacje mają być 15-letnie (zwykle w Wielkiej Brytanii są 20-letnie), a cena minimalna bloku o szerokości 100 MHz wynosić ma wahać się od 250 tys. do 2 mln funtów, przy czym Ofcom uważa, że w paśmie 40 GHz powinna wynosić 500 tys. funtów, a w paśmie 26 GHz - 1 mln funtów.

Konsultacje trwają do 23 maja. Rozdział pasma planowany jest w I kwartale roku finansowego 2024/25.