Oferta Asseco na filtrację w sieci OSE najtańsza, ale z dość drogą opcją

Cztery firmy złożyły oferty w ogłoszonym przez NASK przetargu na „dostawę i wdrożenie systemu SWG (Secure Web Gateway) w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Są to: Infradata Polska, Comtegra, Passus oraz Asseco Poland.

Oprogramowanie będące przedmiotem tego postępowania ma zapewnić ochronę użytkownikom sieci OSE pod kątem filtracji treści nielegalnych i szkodliwych udostępnionych w internecie, z wykorzystaniem funkcjonalności filtracji adresów URL, funkcjonalności dynamicznej analizy treści i  antywirusowej (AV) oraz system zarządzający.

NASK przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na rozbudowie systemu SWG o 20 proc. w stosunku do bazowej wydajności.

Najtańszą ofertę złożyło Asseco na kwotę w sumie 14,3 mln zł. Przy czym wartość zamówienia podstawowego to 13, 6 mln zł, a ramach opcji 677 tys. zł.

Najdrożej swe usługi wycenia Comterga, bo blisko na 21,9 mln zł – 21,3 mln zł to zamówienie podstawowe, a 638 tys. zł opcja.

Oferta Infradaty opiewa na 20,7 mln zł – 19,8 mln zł to zamówienie podstawowe, a 836  tys. zł opcja. 

Passus złożył ofertę o wartości blisko 19,9 mln zł – 16,7 mln zł to zamówienie podstawowe, a 125  tys. zł opcja.