REKLAMA

Ogłoszenie aukcji 5G realne na przełomie października-listopada

Ogłoszenie aukcji 5G realne będzie na przełomie października i listopada tego roku – ocenia  Marek Zagórski, minister cyfryzacji. 

Obecnie bowiem resort czeka na zatwierdzenie przez Sejm prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Jacka Oko, co ma nastąpić w połowie września.

Pierwszym jego zadaniem w związku z aukcją 5G będzie przedstawienie Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa wymogów  w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci 5G, które kolegium musi zatwierdzić.  Wprowadzenie tych właśnie przepisów spowodowało konieczność anulowania trwającego od marca postępowania aukcyjnego dotyczącego rezerwacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod 5G. 

– Chcemy by w ten proces już zaangażował się nowy prezes UKE. A to warunek konieczny, zanim zostaną ogłoszone nowe warunki aukcji i sama aukcja – mówi Marek Zagorski.