Omdia ostrzega operatorów komórkowych przed spadkami ARPU

Światowe przychody telekomunikacyjne z mobilnych i stacjonarnych usług szerokopasmowych mają wzrosnąć o 14 proc. w latach 2022-2027, prognozują analitycy firmy Omdia. Jednak optymistyczne przewidywania, że łączne przychody wyniosą 1,2 biliona euro, nieco studzi fakt, że spada ARPU (średni dochód na użytkownika), czytamy w raporcie Omdia.

Łączne ARPU zarówno w przypadku mobilnego, jak i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego spadnie o 4,2 proc. z 7,48 euro w 2022 r. do 7,16 euro w 2027 r., prognozują analitycy. Jeśli ARPU można traktować jako wskaźnik wartości dodanej do produktu, dane sugerują, że operatorzy sieci komórkowych domyślnie wcielają się w rolę pasywnych dostawców połączeń, podczas gdy to YouTube zarabia duże pieniądze.

Ludzie nie kupują technologii, lecz nowe, ekscytujące doświadczenia”, komentuje Ronan de Renesse, dyrektor ds. badań w Omdia. Na rynkach mobilnych jest teraz oczywiste, że 5G nie wystarczy, aby zrekompensować spadek ARPU, ponieważ klienci nie chcą za to płacić więcej, czytamy w oświadczeniu wydanym przez Omdia. Nieograniczone usługi streamingu danych i wideo w pakiecie oferowane w ramach kontraktów 5G odniosły pewien sukces, ale to tylko daje branży iluzję wzrostu ARPU 5G.

De Renesse wybacza operatorom telefonii komórkowej brak kreatywności i jednocześnie zaleca im staranny dobór partnerów, w przeciwnym razie przegrają z Big Techami. Według niego: „Rozwiązanie wyzwania związanego ze wzrostem ARPU nie zależy tylko od operatorów, ale raczej od reszty ekosystemu usług cyfrowych. Istnieje błędne przekonanie, że operatorzy powinni sprzedawać technologię, którą kupują bezpośrednio klientom, a to nie działa. Sieć jest opoką, na której mogą rozkwitać innowacyjność i kreatywność, podobnie jak 4G i aplikacje mobilne”.

Na rynkach stacjonarnych łączy szerokopasmowych przejście na światłowody wywarło w większości przypadków pozytywny wpływ netto, ponieważ technologia ta oferuje bardzo potrzebną, skokową zmianę w jakości usług szerokopasmowych w gospodarstwach domowych po pandemii. Jednak rynki o wysokiej penetracji światłowodów (takie jak Francja, Hiszpania i Chiny) odnotowują znaczny spadek ARPU, ponieważ konkurencja się nasila i nie ma jasnej ścieżki zarabiania pieniędzy na klientach światłowodowych.

Omdia prognozuje, że w 2027 roku 5G będzie miało 5,9 mld subskrypcji, co odpowiada 70,9 proc. penetracji populacji. Konsumenckie abonamenty stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu dostarczane za pośrednictwem światłowodu do domu przekroczą 1 mld abonamentów do 2027 r., co odpowiada penetracji gospodarstw domowych na poziomie 41,9 proc.

Jeśli europejscy operatorzy komórkowi chcą zarabiać więcej na tym, co dzieje się w ich sieciach, muszą być bardziej aktywnymi gospodarzami, a nie strażnikami, radzi Ronan de Renesse, analityk w firmie Omdia.