REKLAMA

On Tower prolongował zgodę na zakup wież Playa

W marcu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę „na dokonanie koncentracji, polegającej na nabycie przez On Tower Poland (…) części mienia P4 (…), w zakresie wskazanym we wniosku zgłoszeniowym”.

Wniosku zgłoszeniowego organ antymonopolowym nie publikuje. Z uzyskanych przez nas wyjaśnień wynika jednak, że chodzi o kolejne wieże i maszty, jakie P4 buduje na swoje potrzeby, ale na zlecenie Grupy Cellnex, do której należy On Tower Poland.

W 2021 r. hiszpańska grupa nabyła pakiet kontrolny tej spółki, do której operator sieci Play wniósł prawa do pasywnej infrastruktury sieciowej. Play dzierżawi na niej miejsce pod swoje urządzenia aktywne, ale także realizuje na zlecenie partnera projekty inwestycyjne, zbywając mu następnie zbywane obiekty.

– Nabywanie infrastruktury pasywnej przez On Tower od P4 odbywa się nadal. Ma to miejsce w cyklicznych transzach, co oznacza, że On Tower złożyło wniosek w wyniku transakcji zainicjowanej w 2021 r. Decyzje UOKiK wygasają po 2 latach, a nasza transakcja jako całość nadal trwa (On Tower cyklicznie kupuje od nas infrastrukturę), więc by wypełnić formalne wymogi pierwotna decyzja musiała być przedłużona. Wydana decyzja wyrażająca zgodę przez Prezesa UOKIK, która de facto jest decyzją kontynuacyjną – wyjaśnia biuro prasowe P4.

W tym roku operator uruchamiał od 40 do 80 nowych lokalizacji sieci mobilnej miesięcznie. Infrastruktura pasywna w tych lokalizacjach jest następnie odsprzedawana On Tower Poland.