REKLAMA

Operator Chmury Krajowej zarabia więcej i wydaje więcej

Należący do PKO BP oraz Polskiego Funduszu Rozwoju dostawca usług informatycznych opublikował wyniki za 2021 r. W tym okresie spółka zanotowała 133 mln zł przychodów, 39 mln zł straty operacyjnej i 34 mln zł straty netto.

Przychody spółki wzrosły imponująco o prawie 280 proc. Pozwoliło to ograniczyć straty, ale tylko trochę, ponieważ wzrostowi przychodów towarzyszył znaczący wzrost kosztów. Spółka ma minimalne zobowiązania zakupowe wobec Microsoftu i Google z racji partnerstwa z tymi firmami (zawartego w 2019 r. czyli w drugim roku działalności). Na koniec 2021 r. Operator Chmury Krajowej (OChK) miał prawie 55 mln zł krótkoterminowych zobowiązań (o wymagalności poniżej 12 mc).

Warto zauważyć, że spółka zredukowała udział przychodów od właścicieli – w 2021 r. wyniosły one 40,5 proc. wobec 66 proc. rok wcześniej. Znakomita większość tych przychodów pochodzi od Grupy PKO BP (PFR ma znacznie mniejsze zapotrzebowanie na usługi cyfrowe).

W raporcie za 2021 r. OChK podkreśla jednak pozyskanie nowych klientów – tak w segmencie publicznym, jak i pośród podmiotów prywatnych. W tej drugiej grupie spółka wymienia ING Bank, Booksy, Animex, VOX czy Gobarto.

Wydaje się jednak, że podstawowym źródłem przychodu spoza własnej grupy kapitałowej pozostają zlecenia z Ministerstwa Zdrowia (e-Rejestracja).

Na koniec 2021 r. w spółce zatrudnionych było 126 osób wobec 93 osób rok wcześniej.

Od 2018 r. obaj udziałowcy wnieśli do spółki kapitał w wysokości 155 mln zł. OChK ma relatywnie niewielkie zadłużenie długoterminowe – niespełna 7 mln zł (i to wobec właścicieli).

W 2021 r. spółka aneksowała z PKO BP umowę kredytową na łączną wartość 40 mln zł, z czego połowa stanowi kredyt obrotowy a połowa gwarancję bankową.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami wyjaśniającymi Operatora Chmury Krajowej za 2021 r. (ZIP)