REKLAMA

Operator DSS ma cennik hurtowy i rusza z usługami

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej”, w której zatwierdził cennik hurtowy zaproponowany przez firmę Fondlar, operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

UKE uznał m.in. że w przypadku dzierżawy włókna optycznego opłata (100 zł/km/mies.) za dzierżawę jednego włókna w warstwie dystrybucyjnej sieci DSS stanowi dolny limit w przedziale opłat rynkowych za analogiczne usługi, które dla przebiegów pozamiejskich kształtują się w zakresie od 100 do 160 zł/km/mies.

Dodatkowo oferta ramowa dla dzierżawy ciemnych włókien, podobnie jak w przypadku usług transmisyjnych, przewiduje opusty związane z dotychczasową dostępnością infrastruktury telekomunikacyjnej, co należy uznać za korzystne z punktu widzenia pobudzania inwestycji w białych plamach.

Fondlar w przypadku sprzedaży ciemnych włókien oferuje opust terytorialny (w zależności od typu miejscowości) do 20 proc, i lojalnościowy (okres trwania umowy) także do 20 proc.

– Aktualnie kończymy prace nad nową stroną internetową, na której umieścimy wszystkie niezbędne informacje i ruszamy ze sprzedażą usług. Nowa strona będzie dostępna od 7 marca – informuje Eugeniusz Kowalik, prezes Fondlaru.

REKLAMA