REKLAMA

[Aktualizacja] Operator łódzkiej RSS zarobi na hotspotach w gminie Paradyż

Aktualizacja 23.02.2020

Gmina Paradyż wyjaśnia, że postępowanie na budowę hotspotów było podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła dostawy i instalacji sieci bezprzewodowej, a druga zapewniania dostępu do internetu  o przepustowości minimum 30/6 Mb/s na 60 miesięcy. Dotacja w  wysokości  64 368 zł została przeznaczona na pierwsze zadanie, a reszta z kwoty 115,2 tys. zł na drugą część zamówienia.  A zgodnie z założeniami projektu koszty jego utrzymania w okresie trwałości ponosi beneficjent. Dlatego zdaniem gminy użyte w informacji stwierdzenie – „Oznacza to, że samorząd przeznaczy na to zadanie niemal dwa razy więcej niż dotacja na to działanie” – może  wprowadzać w błąd czytelnika.

---

Firma Infratel z grupy Technitel ze Zgierza, operator Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST), zrealizuje w gminie Paradyż (woj łódzkie, powiat Opoczno) projekt budowy sieci publicznych punktów dostępu do internetu w ramach działania 1.1. POPC.

W postępowaniu operator złożył ofertę o wartości 115,2 tys. zł. Oznacza to, że samorząd przeznaczy na to zadanie niemal dwa razy więcej niż dotacja przeznaczona na to działanie. Maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania to bowiem 64 368 zł.

Zadaniem Infratela będzie zapewnienie przez okres 60 miesięcy usługi dostępu do internetu o przepustowości minimum 30/6 Mb/s dla każdej z 14 lokalizacji wskazanych jako hotspoty (w tym pięciu zewnętrznych). Punkty te pojawią się m.in. w Urzędzie Gminy w Paradyżu, szkołach, świetlicach środowiskowych na terenie gminy, placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Urząd zastrzega, że w przypadku łącza hurtowego operator ma zapewnić dostęp w technologii światłowodowej o parametrach nie niższych niż 150/150 Mb/s. A miejsce doprowadzenia łącza (węzeł główny) to budynek Urzędu Gminy w Paradyżu.