REKLAMA

Operator WSS poprawia wyniki

Operator WSS, firma operująca infrastrukturą Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, opublikowała raport za ubiegły rok. Wynika z niego, że w 2020 r. jej przychody wyniosły 24,6 mln zł, dodatni wynik EBITDA 7,6 mln zł, zysk operacyjny 7,3 mln zł a zysk netto 6,4 mln zł. Wartości te wzrosły odpowiednio o 23 proc., 123 proc., 128 proc. i 220 proc.

Partnerem działu jest:

Wyniki wyglądają bardzo dobrze, ale warto zwrócić uwagę, że 88 proc. z nich pochodziło od powiązanej kapitałowo Inei (dzisiaj już podzielonej na Ineę oraz Fiberhost).

W 2019 r. Operator WSS podjął także decyzję o rozpoczęciu sprzedaży usług na sieciach POPC (zapewne przede wszystkim budowanych przez powiązane spółki).

– Zawarte z beneficjentami pierwszego konkursu POPC 1.1 umowy, umożliwiają świadczenie przez spółkę usług hurtowych w warstwie sieci dostępowych, tj. BSA (bitstream access) oraz LLU (local loop unbundling), które są usługami komplementarnymi w stosunku do usług już świadczonych przy wykorzystaniu sieci WSS – podaje spółka w raporcie za 2020 r.

Operator WSS raportuje jednak przede wszystkim sprzedaż ciemnych włókien światłowodowych, a nie dostępu BSA.

źr. Operator WSS

Jako najważniejsze pozycje po stronie kosztowej spółka wymienia „koszty związane z czynszem i dzierżawą oraz utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych, a także z usługami serwisowymi i ochroną budynków”.

Warto przy tym zauważyć, że spółka praktycznie nie wykazuje kosztów zatrudnienia (poza kosztami zarządu), co oznacza, że wszystkie procesu musi realizować na zewnątrz.

80 proc. kosztów jej działania, to czynsz dzierżawny na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Wynoszący ok. 14 mln zł rocznie z niewielką tendencją rosnącą wynikającą ze wzrostu sprzedaży usług na tej sieci. Dla WSS, to jedyny przychód, który pozwala spółce opłacić rocznie ok. 7 mln zł podatków od nieruchomości – najważniejszego gotówkowego czynnika kosztotwórczego. „Pod wodę” wynik WSS ściąga ok. 15 mln zł kosztów amortyzacji rozległej infrastruktury, ale spółka notuje wciąż jeszcze po ok. 13 mln zł rocznie wpływów z dotacji do projektu, co pozwala jej wypracować zyski netto.

Sprawozdanie finansowe Operatora WSS za 2020 r. (ZIP XML)
Noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego Operatora WSS za 2020 r. (PDF)
 Sprawozdanie z działalności Operatora WSS za 2020 r. (PDF)