REKLAMA

Operatorzy będą wynagradzani za pomoc w ściąganiu abonamentu RTV

Ministerstwo Kultury opublikowało projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych na rzecz publicznych mediów. Zgodnie z wcześniejszymi sygnałami, operatorzy płatnych platform TV mieliby obowiązek informowania Poczty Polskiej o swoich klientach, którzy (w domniemaniu) są posiadaczami odbiorników radiowych i telewizyjnych. Za te czynności – co byłoby novum w polskim systemie prawnym – mieliby otrzymywać wynagrodzenie.

Jego wysokość i tryb wypłacania ustali w drodze rozporządzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Koncepcja zakłada nie tylko możliwość odzyskania przez operatorów samych kosztów przekazywania danych, ale nawet zysk na poziomie 6-10 proc. Założenia nowelizacji szacują koszty jednorazowego przekazanie danych przez wszystkich operatorów na niespełna 16 mln zł, natomiast rutynowe przekazywanie danych o nowych klientach TV na ok. 100 tys. zł rocznie.

Obowiązek przekazywania danych klientów, z którymi operator ma już zawarte umowy, lub takie umowy zawrze (przekazania ma nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy). Przekazywanie informacji ma być realizowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który zbuduje Poczta Polska.

Projekt ustawy wymienia, jako podmioty zobowiązane do przekazania informacji o abonentach:

  • operatorów sieci kablowych,
  • operatorów platform telewizji cyfrowej,
  • dostawców usług rozprowadzania programów za pośrednictwem sieci xDSL,
  • dostawców usług IPTV.

Ta terminologia nie jest do końca spójna, ale zdaje się wyczerpywać katalog dostawców TV w Polsce, z wyłączeniem marginalnych jeszcze dostawców OTT.

Projekt przewiduje dla operatorów wynagrodzenie za czynności, ale także sankcje za niedopełnienie nowego obowiązku. Nie przekazanie informacji o abonencie może zostać ukarane przez KRRiT kwotą 500 zł, natomiast nie udzielenie Radzie zbiorczych informacji o abonentach – karą w wysokości 5 proc. przychodów z usług TV lub 500 tys. zł.

Projekt nowelizacji przewiduje 6-miesięczne vacatio legis.

KOMENTARZ

Rząd planuje nieszablonowe posunięcie tj. zaproszenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do współpracy w rejestracji odbiorników TV, a tym samym obywateli zobowiązanych do wnoszenia abonamentu. Wartość tej oferty trudno ocenić, póki nie poznamy stosownego rozporządzenia KRRiT. Tak, czy inaczej do tej pory operatorzy musieli się raczej liczyć z nowymi obowiązkami na rzecz państwa, ale realizowanym na własny koszt.

Odrębną, i bardzo ciekawą, sprawą jest, jak ta legislacji wpłynie na rynek płatnej TV. Poza szansą, widać dla operatorów także zagrożenia. Ryzykowne wydaje się pozostawienie poza obowiązkiem udzielania informacji operatorów OTT. Paradoksalnie, to może wpłynąć stymulująco na świadczenie usług tą drogą.

Luką legislacji jest także ograniczenie jej skutków do klientów płatnych platform TV, co dyskryminuje ich wobec użytkowników wyłącznie naziemnej telewizji cyfrowej.