REKLAMA

Operatorzy w sądowym sporze z Polsatem

Aktualizacja 28.11 11:07

Kancelaria poinformowała nas o pierwszych decyzjach w związku z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń. Uzyskała zarówno korzystne decyzje, uwzględniające jej wnioski, jak również decyzja oddalające. W tym drugim przypadku zamierza składać pozwy i wnioski do innych sądów, które także są właściwe do rozpatrzenia sprawy, czyli będzie szukać dla swoich klientów drugiej szansy.

W przypadku wniosków, w przypadku których decyzje były dla kancelarii pozytywne, to Polsatowi przysługuje na nie zażalenie, chociaż – według kancelarii – nie wstrzymuje to wykonalności decyzji i zabezpieczeniu. Kancelaria w ramach zabezpieczenia wnioskowała o prawo reemisji kanałów Polsatu na dotychczasowych zasadach także od 1 grudnia, kiedy w przypadku wielu operatorów aktualne umowy będą już nieważne.

---

Kancelaria Katarzyny Orzeł poinformowała o złożeniu w imieniu swoich klientów pozwu o czyn nieuczciwej konkurencji przeciw Telewizji Polsat w związku z propozycją zmian w umowach o reemisję kanałów, jakie ten nadawca przedstawił w wakacje rynkowi. Pozwom towarzyszą wnioski o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń w postaci blokady terminacji dotychczasowych umów współpracy (i warunków reemisji) przewidzianej dla wielu operatorów na koniec listopada.

Kancelaria podaje, że reprezentuje około 20 małych i średnich operatorów telewizyjnych, ale nie chce podać ich nazw. Pozwy i wnioski o zabezpieczenie złożone zostały do różnych sądów – właściwych dla miejsca działalności klientów kancelarii. Sprawy zatem rozstrzygane będą przez różne składy sędziowskie i różne mogą być ich orzeczenia. Rozstrzygnięcia wniosków o zabezpieczenie powinny zapaść w tym tygodniu. To nie jedyna grupa operatorów, która zdecydowała się na drogę sądowa w sporze z Polsatem.

Pozwy i wnioski o zabezpieczenia w imieniu swoich członków składały również organizacje branżowe reprezentujące operatorów telewizji kablowej. Wedle naszych informacji, w jednej z takich spraw uzyskano już nawet zabezpieczenie roszczeń na rzecz operatora w sądzie w Białymstoku. Była to jednak decyzja w I instancji, na którą Polsatowi przysługuje zażalenie. Ponieważ bieżące umowy o reemisji obowiązują co najmniej do końca miesiąca decyzje sądowe o zabezpieczeniu nie mają jeszcze praktycznego znaczenia.

Ponadto, wedle naszych informacji, Polsat jest skłonny do modyfikacji stanowiska. Jeszcze zanim ruszyła (przynajmniej część) ze wspomnianych wyżej pozwów, w ubiegłym miesiącu nadawca zaproponował korektę nowej umowy, z której wycofał kwestionowane przez operatorów pozacenowe zmiany warunków współpracy. Przeszło 100-proc. podwyżka stawek programowych pozostała natomiast na niezmienionym poziomie.

Wiadomo także, że pewna część operatorów zdecydowała się podpisać nową umowę, jaką zaproponował Polsat.