Operatorzy zainwestują ponad 200 mld dolarów w usługi chmurowe do 2028 roku

W 2024 roku operatorzy zainwestują 26 mld dolarów w usługi chmurowe w swoich sieciach, a wydatki te wzrosną do 65 mld dolarów w 2028 r., prognozują analitycy Juniper Research w raporcie Global Telecommunications Cloud Strategies Market 2024-2028.

Według Juniper, chmura telekomunikacyjna odnosi się do wdrażania technologii, usług i architektury chmury w podstawowych sieciach operatorów, przy czym ta centralizacja umożliwia operatorom opracowywanie zautomatyzowanych systemów zarządzania siecią.

Juniper Research przewiduje rozwój sieci 5G, oraz że pojawienie się natywnych w chmurze sieci 6G spowoduje 110-proc. wzrost transmisji danych komórkowych w ciągu najbliższych czterech lat. Wzrost ten będzie napędzany rosnącą liczbą zastosowań IoT wymagających dużej ilości danych, takich jak zautomatyzowana produkcja czy systemy informacyjno-rozrywkowe (ang. infotainment systems) w pojazdach.

Aby zarządzać tak znacznym wzrostem ilości danych komórkowych, operatorzy muszą wykorzystać oparte na chmurze systemy zarządzania siecią do zautomatyzowania zarządzania zasobami sieciowymi w czasie rzeczywistym i na poziomie lokalnym, czytamy w raporcie Juniper. Kluczowa dla tej automatyzacji będzie technologia uczenia maszynowego (ang. machine learning), która umożliwi analizę ruchu w czasie rzeczywistym oraz automatyczne zmiany w zasobach sieciowych w odpowiedzi na nieoczekiwane wzorce ruchu. Zapobiegnie to zatorom spowodowanym nagłym wzrostem ilości danych komórkowych w sieciach operatorów, co pozwoli zapewnić odpowiednią jakość usług.

Ponadto w raporcie Juniper przewiduje się, że technologie chmurowe odegrają kluczową rolę w umożliwieniu operatorom osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Operatorzy będą wykorzystywać uczenie maszynowe do automatyzacji zarządzania siecią oraz zmniejszania poboru mocy przez komponenty sieciowe, gdy zapotrzebowanie użytkowników jest niskie.