REKLAMA

Orange będzie świadczyć usługi GSM dla ARMiR

W postępowaniu przetargowym na zakup usług telekomunikacyjnych GSM Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybrała ofertę Orange Polska (1,1 mln zł brutto). Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 895 tys. zł (bez VAT).

Partnerem działu jest:

Drugą, ofertę (z wyższą ceną 1,421 mln zł brutto) złożył T-Mobile Polska. Cena była jedynym kryterium branym pod uwagę przy udzielaniu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • świadczenie przez 2 lata usług GSM oraz telefonii konwergentnej,
  • sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu,
  • udostępnienie zamawiającemu w okresie świadczenia usług GSM internetowego systemu (aplikacji) do zarządzania kontami zamawiającego w sieci wykonawcy,
  • odbiór i utylizacja telefonów co 3 miesiące.

REKLAMA