REKLAMA

Orange mocno zdominował segment usług abonamentowych VoIP

Z połączeń VoIP korzysta w Polsce coraz więcej klientów, problem jednak w tym, że nie przekłada się to na wzrost przychodów dla operatorów z tego segmentu rynku. Wielkość ruchu VoIP w 2022 r. wyniosła 2,12 mld minut, co oznacza spadek wobec poprzedniego roku o 17 proc. Po dość znaczącym wzroście wielkości ruchu VoIP w czasie COVID-19 w 2020 r., ruch VoIP wraca do poziomu sprzed pandemii.

Z telefonii VoIP korzystają przede wszystkim użytkownicy indywidualni, którzy w 2022 r., podobnie jak w 2021 r., stanowili 80,2 proc. użytkowników VoIP ogółem.

Jak podkreśla Urząd Komunikacji Elektronicznej, trend wypierania tradycyjnych połączeń stacjonarnych przez tańsze usługi VoIP był w 2022 r. nadal widoczny. Z połączeń telefonicznych za pomocą VoIP korzystało 54 proc. użytkowników telefonii stacjonarnej ogółem, wobec 49 proc. w poprzednim roku. Kolejny rok z rzędu wzrosła też penetracja usługą VoIP liczona liczbą użytkowników na łączną liczbę gospodarstw domowych w Polsce. W 2022 r. 19,6 proc. społeczeństwa miało świadczone usługi telefoniczne w technologii VoIP, co oznacza wzrost o 1,7 pp. wobec poprzedniego roku.

Jednak w 2022 r., po latach wzrostu, wartość rynku usług telefonii VoIP obniżyła się o 5,5 proc.  i wyniosła 0,32 mld zł. Wraz ze spadkiem przychodów, zmniejszył się średni miesięczny przychód na użytkownika, który wyniósł 9,25 zł (spadek o14 proc.). W strukturze przychodów z telefonii stacjonarnej ogółem przychody z usług VoIP stanowiły w 2022 r. 22,8 proc.

Głównym źródłem przychodów z telefonii VoIP od lat są umowy abonamentowe, które w 2022 r., podobnie jak rok wcześniej, stanowiły 94,1 proc. łącznych przychodów z usług VoIP. Przychody z pre-paid to 5,9 proc. przychodów z VoIP ogółem.

W 2022 r. z VoIP korzystało 2,85 mln użytkowników. W ostatnim roku liczba użytkowników tego rodzaju połączeń wzrosła o 10 proc. w stosunku do 2021 r. Szacowany jest dalszy wzrost liczby korzystających z tej technologii. Zgodnie z szacunkami UKE, w 2027 r. liczba klientów VoIP może wynieść nawet 3,35 mln. Zakłada się, że średnioroczny wzrost liczby użytkowników to 3,6 proc. 

Największy udział w rynku usług abonamentowych VoIP w 2022 r., na którym działało 639 przedsiębiorców, posiadał Orange Polska. Podobnie jak rok wcześniej, świadczył usługi dla 61,7 proc. klientów tego segmentu rynku. Druga z kolei Netia dostarczała usługę VoIP w abonamencie dla 11,2 proc. odbiorców (spadek o 0,4 pp.).

Na rynku pre-paid VoIP w 2022 r. usługę świadczyło 14 przedsiębiorców, z których jedynie trzech uzyskało powyżej 1 proc. udziału w rynku. Najwięcej użytkowników usług VoIP pre-paid posiadała Galena. Jej udział wzrósł do 76,3 proc.  tj. o 14,5 pp. W dość szybkim tempie traci udziały Voxnet. W 2022 r. dostarczał usługę dla 22,1 proc. użytkowników, (spadek rok do roku o 14 pp.), podczas gdy dwa lata wcześniej to on był liderem rynku (49,6 proc. udziału w 2020 r.). Trzecie miejsce pod względem liczby użytkowników pre-paid VoIP zajęła PIKA z udziałem 1,5 proc., o 0,2 pp. więcej niż rok wcześniej. Łączny udział pozostałych 11 graczy spadł o 1,8 pp. do 0,1 proc..