Orange nie będzie miał drugiego światłowodu w PKiN w Warszawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska do Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) w Warszawie na placu Defilad 1, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. Chciał tam wykonać – jak się okazało w trakcie postępowania – drugą światłowodową instalację telekomunikacyjną

Nieruchomości i Budynek stanowią własność Miasta Stołecznego Warszawy a zarządza nim spółka Zarząd Pałacu Kultury i Nauki. Operator próbował załatwić tę sprawę z zarządcą na przełomie 2017 i 2018 r. Ten jednak odmówił Orange udzielenia dostępu do nieruchomości i PKiN. Ze względu na niezawarcie umowy Orange w listopadzie 2018 r. skierował sprawę do UKE. Żądał wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do PKiN, gdzie chciał wykonać instalację telekomunikacyjną światłowodową przy wykorzystaniu własnych elementów instalacji i doprowadzić do budynku przyłącze. Potem jednak zmodyfikował wniosek i zrezygnował z doprowadzenia przyłącza światłowodowego.

UKE jednak odmówił Orange wydania decyzji umożliwiającej mu dostępu do budynku, w celu wykonania w instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej. Szybko bowiem ustalił, że operator już takową w PKiN posiada. Orange temu nie zaprzeczał. Zarządca budynku ze swej strony także potwierdził fakt posiadania w budynku kabli światłowodowych i zadeklarował możliwość ich udostępnienia operatorowi

Co więcej w PKiN usługi telekomunikacyjne przy użyciu medium światłowodowego własnego lub współdzielonego świadczą również: ATM, Citimedia, MetroLine, Tel-Team Inwestycje, Netia, NASK-PIB.

– Na podstawie powyższego Prezes UKE ustalił, że operator nie tylko posiada w budynku instalacje telekomunikacyjną światłowodową, ale również ma możliwość skorzystania z instancji telekomunikacyjnej światłowodowej znajdującej się w budynku, a stanowiącej własność np. udostępniającego. Tym samym uznać należy, że znajdująca się w budynku instalacja telekomunikacyjna światłowodowa odpowiada zapotrzebowaniu operatora, który chce świadczyć w budynku usługi przy wykorzystaniu technologii FTTH – stwierdził w projekcie decyzji UKE.