REKLAMA

Orange odebrał Netii obsługę prefiksu 47 dla Komendy Głównej Policji

Komenda Główna Policji w Warszawie wyniku postępowania przetargowego wybrała Orange na operatora usług dostępu do telefonicznej sieci publicznej PSTN w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących dla numeracji WST: AB=47. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 1,051 mln zł brutto.

Prefiks 47 to  jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej MSWiA w skali całego kraju

Orange będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne przez okres 24 miesięcy od ich uruchomienia, ale zacznie nie wcześniej niż od 1 lutego 2024 r.

Budżet jaki KGP przewidywała pierwotnie na to zadanie to 2 mln zł. 

Konkurentem Orange w postępowanii była Netia z ofertą na kwotę blisko 1,17 mln zł brutto. Warto wspomnieć, że dwa lata wcześniej to ten operator wygrał z Orange podobne postępowanie w KGP. Teraz to Orange odebrał jej klienta. 

Głównym kryterium udzielenia zamówienia była cena (waga 60), drugim kryterium, jakościowym, czas usunięcia awarii (waga 40).

Punkty styku dla numeracji WST:AB=47 zlokalizowane są w obiekcie KGP Warszawa ul. Olszewska 6 oraz obiekcie KWP w Katowicach ul. Lompy 19.