Orange podpisał umowę w sprawie redukcji zatrudnienia

W latach 2018-2019 program dobrowolnych odejść obejmie nie więcej niż 2 680 pracowników Orange Polska. To o 31 proc. więcej, niż w latach 2016-2017.

Operator podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2018-2019, która dotyczy m.in. programu dobrowolnych odejść. Umowa przewiduje także, że zarówno w 2018, jak i w 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze w firmie może wzrosnąć o 2,5 proc.

Zgodnie z umową w przyszłym roku z Orange odejść może 1 450 pracowników. Umowa reguluje zasady odejść dobrowolnych w 2018 r. oraz wysokości odpraw i dodatkowych odszkodowań dla pracowników. Porozumienie określa również zasady i kryteria doboru, jakie pracodawca będzie stosował wobec pracowników, którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wartość pakietu odszkodowawczego przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy i będzie powiększona w roku 2018 o 5 tys. zł dla pracowników ze stażem pracy od 10 do 15 lat, o 10 tys. zł ze stażem pracy od 15 do 20 lat oraz o 26 tys. zł dla pracowników ze stażem od 20 lat wzwyż.

Umowa społeczna na lata 2016-2017 przewidywała maksymalny stopień rezygnacji na 2 050 etatów. W końcu września 2017 r. Orange Polska zatrudniało 14 818 pracowników.

REKLAMA