REKLAMA

Orange Polska szuka hurtowego dostęp do sieci kablowych

- Otrzymaliśmy od Orange Polska zapytanie o ofertę ramową na udostępnienie abonenckiej pętli w naszej sieci HFC. Wyraziliśmy gotowość rozmów, poprosiliśmy o propozycję umowy i czekam na informację zwrotną - powiedział Tadeusz Nowakowski, dyrektor TK Chopin z Wejherowa podczas trwającej w Gdańsku Konferencji Technik Szerokopasmowych.

Orange wyraził wstępne zainteresowanie dzierżawą odcinka sieci HFC od lokalu abonenta do wybranego - wariantowo - węzła w sieci kablowej, w której mógłby połączyć sieci i odebrać ruch telekomunikacyjny. Eks-monopolista nie zdradził sieci kablowej, co do komercyjnych zamierzeń odnośnie dzierżawionej pętli, ani technicznego sposobu jej wykorzystania.

TVK Chopin interpretuje to w kategorii obligatoryjnego zapytania o dostęp telekomunikacyjny i obawia się, że w razie odmowy decyzję zastępującą umowę wyda Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wedle przedstawiciela sieci kablowej trudno dzisiaj ocenić, jaki może być dla niej ekonomiczny bilans porozumienia z Orange i sprzedaży dostępu HFC.

TVK Chopin działa na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego.

TELKO.in jest partnerem medialnym 13. Konferencji Technik Szerokopasmowych organizowanej przez firmę Vector