REKLAMA

Orange skorzysta z art.30 aby konkurować z UPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt decyzji dla Orange Polska o dostępie do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Kisielin w Zielonej Górze w celu „zapewnienia telekomunikacji”. W zasobach spółdzielni jest około 30 budynków. Liczba mieszkań przekracza 2 tys.

Operator zasiedziały ma już instalacje telekomunikacyjną w tych budynkach, ale chce ją modernizować do standardu FTTH, aby skutecznie konkurować z obecnym na tych samych zasobach mieszkaniowych UPC Polska.

Orange planuje wybudowanie optycznych przyłączy budynkowych oraz optycznych instalacji wewnątrzbudynkowych, aż do lokali abonentów, w 28 punktach adresowych. Orange dysponuje w nich już instalacją miedzianą.

Zarząd spółdzielni odmówił zgody na modernizację inną, niż z wykorzystaniem wyłącznie istniejącej infrastruktury teletechnicznej Orange bez ingerencji w stropy, ściany itp. Ponadto zarząd spółdzielni stwierdził, że nie ma zastosowania przesłanka o konieczności „zapewnienia telekomunikacji” w budynkach, ponieważ telekomunikacja jest już w nich zapewniona. Stąd wniosek Orange do UKE o wydanie decyzji.

Decyzje UKE dla operatorów o dostępie do substancji mieszkaniowej są obecnie standardem na polskim rynku telekomunikacyjnym, ale po raz pierwszy na działanie poprzez regulatora decyduje się Orange. Pośród dużych sieci na działanie w trybie art. 30 megaustawy decydowały się do tej pory także Multimedia Polska.

Warto również zwrócić uwagę, że Orange zdecydował się na inwestycję w FTTH na obszarze, na którym ma bezpośrednią i silną konkurencję w postaci UPC. To próbka nowej strategii operatora zasiedziałego.