REKLAMA

Orange stracił netto na obniżce MTR

Na 488 mln zł oszacowała ubytek na przychodach w 2013 r. PTK Centertel (już nie istniejący podmiot po połączeniu z Telekomunikacją Polską) z powodu spadku stawek MTR - czytamy w raporcie rocznym operatora, jaki opublikował jego eks-właściciel.

W tym samym czasie oszczędności PTK Centertel na kosztach interkonektu, znowu głównie z powodu zmian MTR, wyniosły tylko 300 mln zł. Na rynku panuje przekonanie, że zmiany MTR choć wpływają na poziom przychodów, to jednak są neutralne na poziomie wyniku operacyjnego EBITDA. W przypadku PTK Centertel może być inaczej. Operator często się chwalił, że ma dodatni wolumenowo bilans wymiany ruchu z innymi sieciami komórkowymi. W takim wypadku oszczędności na interkonekcie nie rekompensowałyby spadku przychodów z tytułu zakańczania połączeń we własnej sieci.

W raporcie rocznym PTK Centertel nie komentuje szczegółowo wpływu poszczególnych strumieni przychodów na wynik finansowy, ale - oczywiście - wykazuje spadek EBITDA o 756 mln zł. Poza spadkiem przychodów z interkonektu operator zanotował także o przeszło 400 mln zł niższe przychody ze sprzedaży detalicznej spowodowane ostrą konkurencją cenową.

Zysk netto PTK Centertel w ubiegłym roku wyniósł 363 mln zł i był niższy o 825 mln zł.